Participativni proračun

Popravilo dela vaške ceste pred otroškim vrtcem v Rižani

VO Rizana  –  06. 07. 2020  –  Območje 6

Ker v zadnjih desetletji na področju Rižane ni bilo nič nareno, smo vaščani predlagali ureditev dela ceste, ki iz dneva v dan bolj razpada in s tem je ogrožena varnost voznikov, mimoidočih in otrok, ki prihajajo v vrtec.

Predlagamo obnovitev dela cesta od odcepa za Rozar, pa do mostu pred odcepom za Krnico v dolžini cca 38m. Ponekod asfalta ni več, drugje je v razpadajočem stanju, luknje, udrtine, vodišče je bilo večkrat prekopano (vodovod). Cesta je zelo prometna (otroški vrtec, lokalni promet, kmetijska mehanizacija in manjša tovorna vozila). Bistvo je izboljšati prevoznost in s tem zagotoviti večjo varnost na tem delu ceste (predel je delno na ovinku), predvsem v času, ko v vrtec prihajajo otroci in se starši umikajo luknjam na cesti in s tem ovirajo ostali promet.

  1. odstraniti staro plast asfalta
  2. položiti novi asfalt s cestnimi označbami (BUS, prehod za pešče)

Nalokalni cesti v vasi Rižana, ob otroškem vrtcu.

Leto 2020(2021

Izboljšala bi se varnost vseh udeležencev v prometu, zmanjašal bi hrup in prah, ki ga poškodovano cestišče povzroča.

Vsebina Znesek z DDV
Odstranitev asfalta 10030
Novi asfalta in označbe10030
Skupaj 20060

Vrednost projekta

20000 €

Komisija ocenjuje, da je projekt izvedljiv v znesku 20.000 €