Participativni proračun

UČILNICA V DOLU

ŽELJKO FRANCA  –  06. 07. 2020  –  Območje 6

Dokončati že začeto delo. Imamo prostor, ki je namenjan predusem za uključevanje mladine, kokor vseh generacij. V prostoru imamo že internetno povezavo. Prostor, ki ima možnost organizacije učnih ur za delo z računalniki, raznih delavnic,.. Vsem generacijam bi omogočali delo, učenje z računalnik.

Ureditev dokončanje prostora v gasilskem domu. Prostor je potrebno opremiti s klimatsko napravo za hlajenje in ogrevanje. Nabaviti je potrebno pisarniške mize s stoli. Za učenje in delo z računalniki in računalniško opremo je potrebno nabaviti najmanj 6 računalnikov - predlagamo prenosne računalnike. Nabaviti je potrebno tiskalnik, ki ima možnost tudi kopiranja. Nabaviti je potrebno tudi  omare za opremljanje prostora in shranjevanje morebitne opreme, pribora za izvajanje učenja z računalniki in računalniško opremo.

Enostavno izvedljiv projekt. Potrebna nabava in vgradnja navedene opreme.

V vasi Dol pri Hrastovljah v gasilskem domu, ki je v lasti MOK na parcelni št. 277/1.

V letu 2021.

Dodatno uključevanje mladine in ostalih.  Organizacija učnih ur za delo z računalnikom lokalni in  širši skupnosti. Prostor namenjen za učenje otrok, mladine,.. Z dokončanim prostorom bi tudi pomagali  družinam, predusem otrokom, katerim straši ne morejo privoščiti računalnika za učenje, tako, da bi lahko izvajala tudi vse potrebno delo, učenje za šolo na navedenih računalnikih in opremi.

Vrednost projekta

7000 €