Participativni proračun

UREDITEV - DOKONČANJE MANSARDNEGA PROSTORA V DOLU

ŽELJKO FRANCA  –  06. 07. 2020  –  Območje 6

Imamo mansardni prostor v gasilskem domu. PGD DOL ga je pred leti  začel urejati. V prostor je  bilo že  vloženega veliko prostovolnjega dela ter opravljenih veliko število prostovolnjih ur. Navedeni prostor bi želeli dokončati.

Ureditev, dokončanje in opremljanje mansardnih prostorov. V prostor je že pripeljana voda in narejeni odtoki. Dokončanje že začetih del kopalnice, sanitarja, urediti tla, barvanje prostora. Dokončati je potrebno instalacije. Nabaviti je potrebno klimatske naprave za gretje in hlajenje. Nabaviti bi bilo potrebno tudi postelje, pograde, omare za možnost prenočitve na lokaciji,  skratka vse potrebno urediti in nabaviti vso potrebno opremo za ureditev in dokončanje mansardnih prostorov.

Enostavno izvedljivo. Nabaviti je potrebno material in ga ugraditi. Pgd Dol bo še naprej sodeloval s prostovoljnim del in pomagal pri dokončanju.

V vasi Dol pri Hrastovljah v gasilskem domu, ki je v lasti MOK na parcelni št. 277/1.

V letu 2021.

Dokončali bi že začeto in planirano delo in bi pridobili urejen in dokončan prostor. Prostor bi bil namenjen vsem generacijam. Nadaljna možnost razvoja vasi, podeželja, prepoznavnost kraja,..Namreč zaledje  slovenske obale na zgornjem robu Rižanske doline v vasi Dol skriva številne zanimive atraktivne stvari

Vrednost projekta

20000 €