Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišča niso v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Odstranitev gradbenih odpadkov iz narave

Anonimno oddan predlog  –  06. 07. 2020  –  Območje 2
Gradbeni odpadki pri in ob jezeru
Gradbeni odpadki pri in ob jezeru

Ker se ti odpadki ne bodo odstranili sami.

Odstranitev gradbenih in drugih odpadkov iz narave. Rezultat: razbremenitev naravnega okolja in kulturne krajine.

Z manjšo mehanizacijo naj pristojni odstranijo nastlane (gradbene) odpadke iz ranljive narave in jih odpeljejo na za to primerno deponijo.

Čistilci naj bodo pozorni tudi na manjše kupe odpadkov okoli akumulacijskega jezera, pregledajo naj tudi brežine jezera, saj si ribiči iz tega zavrženega materiala delajo neprimerne podije, ki tudi padajo v vodo. Pa tudi jezerske plitvine bi bilo koristno očistiti.

V okolici so skupaj 4 akumulacijska jezera. Označeno je najbolj obremenjeno z največjimi odpadki. Pregled stanja in morebitno čiščenje jezer in okolice bi si zaslužila prav vsa jezerca.

Na samem mestu, v dolini Pradešjol.

Kadarkoli, najbolje v obdobju od pozne jeseni do zgodnje pomladi.

Radost ob sprehodih v primestno naravo bi bila bistveno višje kakovosti.

Op.: če bi ostalo od čiščenja kaj denarja, bi lahko vsaj k največjima jezeroma dodali klopco ali dve s pogledom na vodo.