Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Parkirišče nad Osnovno šoli Dekani

Anonimno oddan predlog  –  06. 07. 2020  –  Območje 3
parking.jpg
parking.jpg

Prelog naslavlja težavo pomanjkanja parkirnega prostora nad Osnovno šolo Dekani. Ker parkirišča tam še ni, se trenutno cesto uporablja za parkiranje, kar prispeva k preobremenjenosti ceste, še posebej med roditeljskimi sestanki in drugimi srečanji šole. To predstavlja veliko nevarnost udeležencem prometa, otrokom, ko gredo v/iz šole in ostalim mimoidočim. 

Predlagam, da se bodoči parkirni prostor asfaltira, doda zaščitno ograjo in smetnjake.

Ureditev parkirnega prostora. 

Zemljišče iz zemljiške knjige (last MOK) št. 1737, nad Osnovno šolo Dekani.

Čimprej zaradi obče varnosti - 2021

V prvi vrsti bi bilo bolj poskrbljeno za občo varnost. Obenem pa bi projekt prispeval k večjemu številu parkirnih mest v Dekanih, prispeval bi tudi k prijaznejšemu okolju za otroke in ostale krajane, zmanjšanju preobremenjenosti ceste, hkrati bi lahko na parking parkirali tudi pohodniki in ostali obiskovalci Dekanov. Prav tako bi bil parking pomemben del vaške skupnosti, otroci in starši bi lahko tam parkirali in se varno udejstvovali v aktivnostih šole. 

 

Predlagatelj projetka: Darko Stepančič

Vsebina Znesek z DDV
Asfaltiranje 350m2 12000
Postavitev ograje 70m2500
2x koš za smeti800
Skupaj 15300