Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani poseg je že vsebovan v Načrtu razvojnih programov zato se ne umesti na glasovanje.

Kolesarska steza

Tom Pavlič  –  24. 06. 2020  –  Območje 1

Urejene kolesarskih poti po Kopru napreduje, a so območja, ki so še vedno slabo pokrita.

Predlagam, da bi se dokončno uredilo kolesarsko pot med lekarno Semedela, bližnjim Hoferjem in naprej do krožnega pri centru Mercator.

Prvi del kolesarske poti Olmu potrebuje le jasne oznake na pločniku na vzhodni strani cestišča, drugi del pa je popolnoma neurejen. Morda bi bilo dovolj označiti prehod ceste pri Hoferju in dodati talne oznake za vožnjo po cestišču.

 Lekarna  Semedela - Hofer Olmo - Mercator center

Čimprej

 Trenutno stanje je za kolesarje in druge udeležence v prometu nejasen in potencialno nevaren.