Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog se nanaša na zemljišče, ki ni v lasti ali upravljanju MOK. Predlagani poseg tudi presega maksimalni znesek 20.000 €

POMJAN - Ureditev vodnega vira pitne vode FONTANA

Sonja Petz  –  06. 07. 2020  –  Območje 2
Fontana Pomjan
Fontana Pomjan

Vodni vir FONTANA  je do vzpostavitve vodovodnega omrežja leta 1982, bil edini vir pitne vode za ljudi in živino Pomjana. Prvi zbiralniki ali vodohrani, ki so vkopani v parcelah nad cesto, so še iz časa Avstro-Ogrske. Po letu 1945 so bili vkopani še dodatni zbiralniki na parcelah pod cesto, ter postavljene cevi za pretok iz zgornjih v spodnje zbiralnike. Nameščena je bila tudi nova ročna pumpa. Pred približno 40 leti je bila izvedena zadnja sanacija in zamenjava cevi.

V zadnjem času se v slovenski Istri govori o pomanjkanju pitne vode. V Pomjanu imamo odlično vodo iz vira Fontana, vendar se že desetletja zanemarja zbiralnike. Vaščani smo do še pred nekaj leti to vodo pili, zdaj si pa ne upamo več, ker ne vemo, ali je še pitna, saj zbiralniki niso bili že dolgo očiščeni.

POVEZAVA MED OBJEKTI

 • Izdelati novo cevno povezavo, izdelano iz vodotesnih PVC cevi v skupni dolžini 52 m, med izvirom, vodohranom 1, vodohranom 2 in izpustom oziroma prelivom iz vodohrana 2 v staro vaško pralnico.
 • Izdelati nov cevovod - povezati ga tudi z obstoječim koritom, napajališčem za živali, ter varnostnim prelivom.
 • Očistiti ter premazati (tesniti) s premazom za zagotavljanje vodotesnosti obstoječe korito - napajališče za živali.

VODOHRAN 1 (ocena 80 m3) IN IZVIR

 • Najprej urediti površino nad izvirom in vodohranom 1 (zaraščenost zemljišča).
 • Sanirati ograjo in dostopna vrata nad vodohranom 1 in izvirom.
 • Izprazniti vodohran 1, očistiti ter premazati (tesniti) s premazom za zagotavljanje vodotesnosti.
 • Sanirati oddušnike (2 kos) nad vodohranom 1 in izvirom.
 • Izdelati ter vgraditi novo filtrsko napravo za vodo pred vodohranom 1.
 • Izdelati novo ročno črpalko ter izliv vode (pipo) po vzoru obstoječih iz obdobja nastanka vodohrana.
 • Sanirati jašek za regulacijo izpustov - usmeritve vode.
 • Sanirati vstopni jašek za vstop v vodohran 1.
 • Podporni kamnit zid izvira in vodohrana 1 vodno peskati ter ponovno stičiti kamen.
 • Del podpornega kamnitega zidu - povezava do izvira in vodohrana "preložiti" (odstraniti ter ponovno pozidati suhozid iz kamnov velikega formata).

VODOHRAN 2 (130 m3)

 • Sanirati ograjo in dostopna vrata nad vodohranom 2.
 • Sanirati oddušnike (2 kos) nad vodohranom 2.
 • Izprazniti vodohran 2, očistiti ter premazati (tesniti) s premazom za zagotavljanje vodotesnosti vodohrana.
 • Sanirati vstopni jašek za vstop v vodohran 2.
 • Sanirati obstoječo ročno črpalko (ročna pumpa) za dvig vode iz vodohrana 2.

 

Projekt bi se izvajal na vodnem vir Fontana, ki leži 150 m izven vaškega jedra Pomjan, na parceli 292, ki je last Republike Slovenije.

V letu 2021.

Vas Psteomjan in širša skupnost bi pridobila vodni vir čiste pitne vode ter rezervo vode v količini cca 210 m3 za morebitno intervencijsko oskrbo z vodo. Prav tako bi se voda lahko koristila za zaščitne namene - večjo požarno varnost.

Vsebina Znesek z DDV
Povezava med objekti3500
Vodohran 19500
Vodohran 27000
Skupaj 20000