Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Ureditev zunanje rekreacijske točke/igrišča v Črnem Kalu - 1. faza

Anonimno oddan predlog  –  07. 07. 2020  –  Območje 6

V vasi Črni Kal ni nobenega območja, kjer bi se lahko otroci in mladostniki varno zadrževali. Z vzpostavitvjijo rekreacijske točke z igriščem bo ta problem rešen, hkrati pa bo poskrbljeno tudi za starejše, ki bi želeli ohranjati zdravje in izboljšati svoje telesne sposobnosti.

Prva faza projekta predvideva izgradnjo podpornega zidu, ki bi bil hkrati tudi plezalna stena in pripravo zemljišča, na katerem bi v drugi fazi projakta nastalo igrišče s košem, igrali in napravami za zunanji fitnes.

Predvidene aktivnosti projekta so delni izkop parcele in izgradnja podpornega zidu v obliki plezalne stene z ustreznimi oprimki. Poleg tega projkt predvideva izravnava in čišćenje ostalega dela parcele, ki je trenutno v zaraščanju.

Projekt bi se izvajal na parceli št. 2527, k.o. Črni Kal.

Izvedba projekta bi bila v letu 2021.

Po izvedbi projekta bi vas Črni Kal dobila novo, za prebivalce (in turiste) varno območje na katerem bi se lahko otroci igrali in razvijali svoje motorične sposobnosti. Poskrbljeno pa bi bilo tudi za starejši del prebivalstva.

Vsebina Znesek z DDV
Izgradnja podpornega zidu - plezalne stene 17000
Čiščenje parcele in izranava terena3000
Skupaj 20000