Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev zunanjega družabnega prostora ob vodnjaku v Črnem Kalu

Anonimno oddan predlog  –  07. 07. 2020  –  Območje 6

Ob vaškem domu se vaščani veliko krat zbirajo, nimajo pa primernega prostorja kjer bi lahko sedli, se pogovorili, odpočili in prediskutirali aktualne zadeve. Družabni zunanji prostor bi bil nenazadnje primeren tudi za turiste oz. pohodnike, ki obiskujejo Črni Kal.

Predlog predvideva vzpostavitev zunanjega družabnega prostora ob vodnjaku v Črnem Kalu.

Izpeljati bi bilo potrebno sledeče aktivnosti:

- izgradnja/obnova suhega zidu na V strani območja
- izgrdnja nadstreška na J strani območja in postavitev lesenih miz in klopi pod nadstreškom
- postavitev kamnitih klopi na Z delu območja
- ureditev zelenice na območju

Projekt bi se izvajal na parceli 3376/1, k.o. Črni Kal, kjer stoji vodnjak.

Izvedba projekta je predvidena za leto 2021.

Projekt bi vzpostavil nov zunanji družabni porstor v vasi Črni Kal in vzpostavil funkcionalno zemljišče na trenutno nefunkcionalnem območju.

Vsebina Znesek z DDV
izgradnja/obnova suhega zidu na V strani območja 4000
izgrdnja nadstreška na J strani območja in postavitev lesenih miz in klopi pod nadstreškom12000
postavitev kamnitih klopi na Z delu območja2500
ureditev zelenice1500
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €