Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Asfaltiranje del javne poti na Zgornjih Škofijah

Anonimno oddan predlog  –  07. 07. 2020  –  Območje 3

Del makadamske javne poti, ki jo po vsakem nalivu meteorne vode izperejo. Makadam raznese po prečni asfaltirani cesti. Po vsakem nalivu jo uporabniki morajo na lastne stroške urejat na novo-

Asfaltiranje poti v dolžini približno 60m. Gre za parcelno št. 1108/2 k.o. Škofije

Najprej predlagamo ureditev podlage (utrjevanje poti) , ureditev kanalov za odvodnjavanje meteorne vode, nato še končno plast asfalta in bankin.

Del parcele 1108/2 k.o. Škofije

Spomladi 2021

Nebi bilo več potrebe po urejanju ceste po vsakem deževju. Zmanjšanje stroškov urejanja (naročanja gramoza v lastni režiji) določenih okoliških prebivalcev.

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je ocenila vrednost predlaganih del na 20.000 € in ustrezno popravila predlog.