Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Škofije - Ureditev avtobusne postaje in ekološkega otoka na 3. Škofiji

Anonimno oddan predlog  –  07. 07. 2020  –  Območje 3

Predlog obravnava dve problematiki na isti lokaciji, in sicer, ureditev ličnega ekološkega otoka in postavitev čakalnice in avtobusno postajališče

Predlagam Postavitev in ureditev avtobusne postaje na 3. Škofiji in istočasno prestavitev oz. ureditev ličnega ekološkega otoka. Trenutna situacija je taka, da so 4 kante v vrsti na eni lokaciji en zabojnik pa odmaknjen na drugi strani transformatorske postaje. Avtobusne postaje pa na tej lokaciji ni, ampak je locirana na glavni cesti Sp. Škofije - Tinjan, avtobusna postaja tam ni primerna, saj je na klacu glavne ceste, kjer je še nepregledno križišče in ovinek. Poleg tega ni javne razsvetljave.

 

Najprej bi bilo potrebno prestaviti in urediti ekološki otok malce odmaknjen od glavne ceste, nato pa še postaviti postajališče za (šolski) avtobus. Ekološki otok bi bil obzidan nizlim zidkom, lahko iz lokalnega kamna, ter obdan z rastlinjem (jasmini ali oleandri). Za avtobusno postajo pa se naredi betonsko ploščad, na katero se postavi klopco s nadstreškom (standardna čakalnica)

Omenjana ureditev bi se nahajala na 3. Škofiji, na parcelni št. 1108/4 k.o. Škofije.

Projekt je izvedljiv kadarkoli v letu 2021

Ob izvedbi projekta, bi se smiselno uredilo okolico, ter prestavilo avtobusno postajo na manj nevarno lokacijo od aktualne.

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.