Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana ureditev je že v veljavi zato se predlog ne umesti na glasovanje.

Plačilo parkirnine po porabi

Tom Pavlič  –  24. 06. 2020  –  Območje 1

Trenutno je v Kopru parkirnino možno plačati na avtomatu ali preko aplikacije. Fleksibilnost, ki ponuja slednja, bi bilo mogoče izkoristiti za natančneje plačevanje dejanske uporabe parkirnega prostora.

Pri uporabi parkirnega avtomata plačujemo za uro ali več v naprej. Ni pa konkretnega razloga zakaj mora tudi aplikacija delovati na podoben način. Pri aplikaciji bi lahko uredili plačilo ure v naprej tako kot sedaj, a če odidemo prej bi nam lahko neuporabljena vsota bila povrnjena na račun.

Aplikacija ParkMeWise je deležna rednih posodobitev; potrebno bi bilo zahtevati, da se doda funkcija prekinitve parkiranja in povrnitve neuporabljene vsote.

Vsa plačljiva Koprska parkirišča.

Čimprej

To bi bila še dodatna prednost brezpapirnate uprave parkirišč in bi konkretno spodbudila uporabo aplikacije.