Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt se nanaša na zemljišča, ki niso v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Ureditev zemljišča v mali semedelski park

Anonimno oddan predlog  –  08. 07. 2020  –  Območje 1
Zemljisce_w.jpg
Zemljisce_w.jpg

Med brakično Badaševico v betonskem boritu in pasjim parkom je neurejen kup zemlje; travo komunalci tu kosijo, to je pa tudi vse. Območje na vzhodni strani meji na izvoz s hitre ceste, na zahodu pa delno na Semedelski mandrač. Velja za degradirano, povsem nerabno območje. Obenem je to eno redkih semedelskih zemljišč, primernih, da bi postalo javni mini park, zelena oaza.

Najprej bi bilo treba narediti rastlinsko pregrado proti sosednji cesti, izvodu s hitre ceste. Poskrbeti bo treba za varnost, da prehod ne bo možen (otroci, psi). Po predhodnem načrtu bo treba zasaditi parkovno rastlinje, zlasti medonosne trajnice, grmovnice in listopadna drevesa.

Oživiti bi bilo treba dotik reke, ki se tukaj stika z morjem.

V bližnji prihodnosti bi bilo pričakovati, da bi podhod iz Semedele (viden na fotografiji) s tem in bližnjim pasjim parkom povezala brv. Z njo bi park postal dostopen tudi številnim manj hodečim krajanom. Takrat bi bilo koristno postaviti še gugalnice za odrasle (!), ne le za otroke.

Semedelčani bi dobili kraj miru, odmika, bujno rastje bi nudilo poleti senco, spomladi raznobarvno cvetje, imeli bi kotičke za posedanje, druženje ...

Krajinski_a arhitekt_ka naj sprojektira mini skupnosten park. Naj predvidi še bodoče brv in igrala, ki bodo prišla na svoja mesta v bližnji prihodnosti. V prvi fazi rabimo protihrupno zasaditev (grmovnice, plezalke) in morda še kaj več, zasaditev zanimivega rastlinja, poudarek naj bo na medonosnih trajnicah, in rabimo listopadna drevesa. Morda bi lahko sprojektirali tudi kakovosten stik z brežino Badaševice, ki je zdaj popolnoma degradirana v svojem betonskem koritu.

V prihodnosti bi lahko dobili v mini park kako avtorsko igralno fontano ali parkovno skulpturo (mobil, skupnostno igralo, pršilec mavrice ipd.).

In seveda od samega začetka rabimo nekakšna sedala, ležala ...

Na sami lokaciji.

Kadarkoli, zasaditev pa v za rastline primernem času.

Prebivalci bi končno dobili prijeten skupnostni kotiček za oddih in druženje.