Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Plavajoče otoke in račjake na jezera

Anonimno oddan predlog  –  08. 07. 2020  –  Območje 2
Plavajoče otoke in račjake na jezera
Plavajoče otoke in račjake na jezera

Vodne ptice pri nas žal nimajo miru (razen v Zatoku). Imamo le majhna akumulacijska jezera in veliko psov, ki stikajo po brežinah. Ogrožajo jih tudi divji plenilci. Gnezdenje rac in vzgoja mladičev sta nezamisljivo stresni. Komaj kakšna raca dočaka odraslo dobo. Druge vodne ptice so pa še večja redkost v naših življenjih. Dajmo to spremeniti!

Postavitev sidranih plavajočih otokov in/ali račjakov oz. gnezdilnic za vodne ptice na vseh 5 akumulacijskih jezerih: Vanganelskem in štirih pradešjolskih.

Plavajoči otoki lahko nudijo čudovito možnost za ustvarjanje bogatih habitatov.

  • Plavajoča mokrišča ustvarjajo udoben habitat za gnezdenje vodnih ptic, varen pred obalnimi plenilci.
  • Otoki imajo rampe oz. take obrežne robove, da mlade vodne ptice lažje dostopajo.
  • Pod plavajočimi otoki z bogatim virom hrane se rade zadržujejo ribe in tam dobro uspevajo.
  • Na plavajočih otokih se ustvari bogat mikro svet rastlin in žuželk.
  • Taka plavajoča mokrišča je možno prilagajati.
  • Plavajoči otoki so lahko primeren kraj za postanek in počitek ptic selivk.
  • Plavajoči otoki čistijo vodo.

Viri:
https://midwestfloatingisland.com/habitat/
http://www.vitawatertech.com/gallery
https://aquaculturedirect.com/
https://www.flytesofancy.co.uk/

Pod vodstvom strokovnjakov za vodne ptice in sladkovodne habitate. Npr.: Zoosofia (Peter Maričić s.p.), Dopps, študentje ekologije, biodiverzitete, varstvene biologije ipd. z mentorji.

Izdelane plavajoče otoke in gnezdilnice bi sidrali na 5 akumulacijskih jezerih, Vanganelskem in štirih pradešjolskih (agrarno območje med Šalaro in Pradami).

Pred pomladnim prebujenjem.

Večja biotska raznovrstnost, bistveno manj stresno življenje vodnih ptic, večje preživetje mladičev, končno bi lahko videli  zadovoljne ptice različnih vrst.