Participativni proračun

Pobeški park

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 4
Prikaz lokacije predloga
Prikaz lokacije predloga

V zadnjih 10 letih je število otrok v Pobegih skokovito naraslo. Ti otroci se igrajo na cestah, ker nimajo primerne površine za igranje. Glavna cesta čez naselje in ulice pa so v teh časih zelo prometne. Družine z otroki se morajo peljati v sosednje kraje ali dlje, da se lahko otroci igrajo na varnem mestu. Tudi mladostniki nimajo mesta, kjer bi se družili. Ali ne bi raje, da se mladina zbira na domačih tleh, kot da je primorana zahajati drugam?

Otrokom in mladostnikom ponudimo primeren kraj za druženje na prostem ter aktivno in varno preživljanje prostega časa. In ne samo to. Na tem mestu dodajmo opremo, ki jo lahko uporabimo tudi odrasli in starejši, tako bo vsak krajan imel razlog, da obišče ta prostor.

Površino opremimo z igrali za otroke, telovadnimi elementi tistega, čemur pravimo street workout, namenjeno mladostnikom in odraslim, morebiti kakšno napravo za fitness na prostem in elementi iz asortimana za senior parke.

Tako bomo spodbujali gibanje otrok in na splošno telesno aktivnost prebivalcev naselja, srečevanje krajanov bo pripomoglo k vzpostavitvi pozitivnega duha lokalne skupnosti in z mešanjem generacij se bomo lahko učili drug od drugega.

Potrebno bo pripraviti površino (očistiti zarasle dele, pokositi, zravnati tla, po potrebi zasaditi drevo ali dva, prekriti površino s travo ali deloma betonom ali peskom ali mehkimi talnimi ploščami ...) in postaviti:

- igrala (primeri: plezalna piramida, gugalnice, tobogan, previsna gugalnica, hiška-indijanski šotor ...),

- element street workout-a (manjša sestavljena kovinska konstrukcija s klopjo za upogib trupa, drogovi/bradljami ...),

- fitness napravi (na primer trenir eliptičnega križa, naprava za odriv rok ...),

- elementa iz asortimana senior parka (dvojna klop s pedalom, mlin ...),

- drugo: nekaj klopc, mizo, koš za smeti, pitnik, ograjo po potrebi ...

Stroškov priprave površine ni bilo mogoče oceniti, ker so odvisni od dejanskega stanja površine, vendar menim, da bi v okiru razpoložljivih sredstev iz participativnega proračuna, ki bi jih predlog prejel v primeru izbora, slednje pokrili in z razliko do najvišje možne vrednosti, ki jo ponuja participativni proračun za posamezen predlagani projekt, nabavili zgoraj navedeno opremo (ali del opreme).

Primerna parcela v Pobegih (KO 2604 Bertoki) je parcela 2522 za Zadružnim domom, pravzaprav njen neizkoriščeni del, in v kolikor je prosta, še parcela 2521/4, obe v lasti MOK, kar se sklada z idejo predlaganega projekta, ki - poleg spodbujanja gibanja - cilja na srečevanje krajanov in stik različnih generacij. V neposredni bližini so namreč betonirano igrišče, balinišče, trgovina, gostilna, zdravstvena ordinacija, pošta itd. Lahko rečemo, da je področje ob Zadružnem domu središče naselja, zato je postavitev takega parka na navedeni lokaciji smiselna.

V kolikor bi bila izvedba mogoča, bi bilo dobrodošlo, da bi se predlog izpeljal v letu 2021, sicer čim prej v času veljavnosti participativnega proračuna za leti 2021 in 2022.

Z uresničitvijo predloga bi pridobili pri varnosti otrok, saj bi se lahko zbirali na zunanji površini, ki je predmet tega predloga, in ne na cestah, spodbudili bi jih h gibanju, ki je pomemben dejavnik pri njihovem motoričnem, intelektualnem in socialnem razvoju. Tudi mladostniki bi se tukaj  srečevali, izmenjavali ideje, in prav tako kot mlajši otroci, preživljali prosti čas aktivno in se hkrati zabavali. Odrasli, ki spremljajo otroke, bi imeli možnost koristno izrabiti čas še za svojo telesno aktivnost, saj s(m)o zaradi služb v kroničnem pomanjkanju časa, oziroma, na splošno bi odrasli na tem mestu imeli na voljo pripomočke za vadbo in prostor, ki jih sicer doma nimajo. Starejša populacija bi v parku prav tako našla orodja za svojo rekreacijo. Park bi pripomogel k povezanosti krajanov, naselje bi zaživelo in postalo spet živahno.

Vsebina Znesek z DDV
Priprava površine in nakup opreme 20000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €