Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Projekt za kanalizacijo Plavje

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 3

vse okoliške vasi že imajo kanalizacijo, ali je v izgradnji. Kanalizacija ki jo imamo v vasi je stara stoletja in ne zmore opravljati svoje funkcije, zato ima večina čistilne napreave, veliko je greznic, ki se izlivajo kdo ve kam.... 

Za začetek bi bilo potrebno pripraviti vsaj Projekt za kanalizacijo na Plavjah.

Projekt 2020

Pričetek izgradnje kanalizacije umestiti v Proračun za 2021-2022.

kvaliteta življenja, odpadne vode, skrb za okolje.