Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Rekreacijsko - igralni park

Vladislav Jović  –  09. 07. 2020  –  Območje 1
Predlagana lokacija
Predlagana lokacija

Predlog podajam zaradi izboljšanja kakovosti življenja v naselju Prisoje, tako za mlajše kot tudi za starejše. Igrala in telovadne naprave na prostem bi naselju dejansko dodala vrednost.  

Otroška igrala, telovadne (fitness) naprave za mlajšo generacijo in naprave, ki so prilagojene starejši populaciji (podobno kot v ŠRC Bonifika), ostala urbana oprema (klopi, pitniki....)

Ureditev terena, postavitev opreme. Predost je v temu, da ni porebno velikih posegov v okolje. 

Parcela št. 487/13 - KO Semedela. 

2021 ali 2022

Spremenil (polepšal) bi se videz okolice, izboljšala pa bi se kakovost bivanja v naselju.  

Dokumenti

Vrednost projekta

20000 €