Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Sajenje medovitih rastlin

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 1

Z sajenjem medovitih rastline na območju mok bi ozelenili površine, hkrati pa pripomogli k uspešnemu sobivanje ogroženih cebel in drugih za pridelavo hrane pomembnih opresevalcev.

Sajenje lip, lipovcev , sofor v vaška ali mestno jedro , sajenje kostanjev v obrobja vasi ali ob cestah z namenom vzpostavitev drevoredov in ozelenitev območja Mok. Obenem predlagam sajenje lavand in medonosnih rozmarinov v  vaška jedra ter tamarinske v obalno območje ob cesti Izola Koper.

Nakup in saditev  medonosnih rastlin .Predlagam da se za vsako rojstvo v naši občini opravo nakup medonosnega drevesa ki se ga nato posadila v krajevno skupnost kjer ima novorojenček bivanje. Lahko bi se na priobalni pas med Koprom in Izolo posadilo tamarinske ali podobne medovitih rastline za vsakega novorojenčka Koprčana, kar bi dajalo senco obiskovalcem in  hrano cebelnjak. 

Na  območju cele Obcine Koper.

Projekt bi bil dolgoročen.  Vsekakor pa bi se za začetek izvajal v jesenskem casu ,  ko je najboljši in najprimernejši čas za saditev rastlin.

Izgled območja saj ozelenitev območja polepša kraj in daje prepotrebno senco. 

Vsebina Znesek z DDV
Saditev. 20000
Nakup in sajenje cca 200 medovitih dreves cca 100 po enoti
Skupaj 0

Vrednost projekta

20000 €

Komisija projekt ocenjuje kot ustrezen vendar bo omejen le na Območje 1.