Participativni proračun

Koši za igranje košarke na igrišču v Popetrah

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5

Ker bi se lahko mladi rekreirali.

Dobava in postavitev košev za igranje košarke na igrišču v Popetrah.

/

igrišče v Popetrah

1 dan

Mladi bi igrali košarko.

Vrednost projekta

5000 €

Komisija je ocenila vrednost predlaganih del na 5.000 € in ustrezno prilagodila predlog.