Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Butari: asfaltiranje vaške ceste

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5

V vasi Butari imamo še veliko neasfaltiranih javnih poti, kar ovira normalno življenje vaščanov. Nekateri nimajo urejenih dovoznih poti do svojih hiš. Poti so pod vplivom vremenskih razmer: luknje, blato, zalivanje, izpiranje....

Predlagam asfaltiranje in odvodnjavanje, s čimer se bo izboljšala kvaliteta bivanja v naši vasi.

Okoli 165 m² na parc. št. 7236/3 in okoli 45 m² na parc. št. 7236/4, obe k.o. Movraž (javno dobro)

2021/22

Vrednost projekta

20000 €