Participativni proračun

Poimenovanje starih domačij, ulic, trgov - TABLE KONTRADE

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 3

Stara hišna imena, domačij, ulic, trgov, so del naše žive kulturne dediščine, saj so ponavadi odraz zgodovine določenega kraja, z njimi se tudi ohranja narečni govor ter nenazadnje tudi ponos in pripadnost ljudi določenemukraju. V našem primeru vasi Dekani. 

Predlagamo izdelavo tablic z navedbo starih hišnih imen, domačij, ulic, trgov ter namestitev na navedenih mestih.

Jedro projekta je izdelava čimbolj popolnega, kakovostnega in strokovno utemeljenega nabora hišnih imen, imen ulic, trgov, v izbranem našem kraju. Potrebno je sodelovanje in vključitev lokalnega prebivalstva, predvsem starejših naših ljudi.

Potrebna je izdelava tablic z imeni in namestitev le-teh.

Projekt se izvede na območju KS Dekani, po ulicah, trgih, pred vhodi v domačijah (hišah).

2021-2022

Cilj projekta strmi k:

- ohranitvi hišna imena kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne)  dediščine,

- ohranja prepoznavnost domačij, ulic, trgov,

- izboljša kakovost življenja s krepitvijo lokalne identitete,

- ponuja turistično zanimivost, prepoznavnost

Vrednost projekta

15000 €