Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Pogovori z zanimivimi Semedelčankami in Semedelčani

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 1
Pogovori
Pogovori

Semedelčani se domala ne srečujemo več. Razen ene manjše samopostrežne trgovine in dveh bifejev je ostalo v naselju le še malokaj. Nimamo skupnostnega trga in tudi sprehaja se le še malokdo po naših strmih klancih ... Prvi povojni Semedelčani odhajajo, generacije so se zamenjale in krajani se ne poznamo več.

"Interesno območje" pa lahko razširimo še na krajane povezanih naselij Markovec in Prisoje.

Profesionalno voden pogovor z zanimivimi, izvrstnimi (sedanjimi ali nekdanjimi) krajani – lahko bi šlo za posameznico, posameznika, lahko za skupino. Najprej predstavitev in javni intervju, nakar vprašanja iz publike in izmenjava spominov, pogledov, mnenj ... 

Spoznavanje izvrstnih ali čisto običajnih sokrajanov bo obudilo duha skupnosti in zavedanje, da so ljudje, tudi naši sosedje, zelo zanimivi, enkratni, bogati v svoji človeškosti.

Vsekakor bi bilo dobro, če bi projekt potekal v tesni navezavi z Odborom za družbene dejavnosti KS Semedela in da bi se oblikovala organizacijska skupina. Voditeljico, voditelja pogovorov bi izbrali po priporočilih ali bi objavili razpis. Voditeljsko delo bi bilo honorirano.

Krajane bi preko FB in tajništva KS pozvali, naj predlagajo, koga konkretno bi si želeli spoznati ali ponovno srečati in predstaviti javnosti (npr. prve učiteljice in ravnateljico OŠ Dušana Bordona, odlične glasbenike ali znanstvenike med nami, prve povojne Semedelčane, projektante in graditelje povojne Semedele, vrhunske športnike, medijsko izpostavljene sokrajane ...).

Izbrana voditeljica, voditelj in organizacijska skupina bodo izbrali osebe s seznama predlogov. Lahko pa bi se preko FB izvedlo glasovanje.

Krajane in druge zainteresirane bo treba predhodno obvestiti o dogodku preko različnih medijev (nekaj supreme-plakatov, notica v lokalnem časopisu, morda tudi po radiu, najave v občinskih glasilih, na FB-strani krajevne skupnosti idr.). To pomeni precej koordinacije pa pisanje, lektoriranje, prevajanje, oblikovanje ter priprava za izvedbo oz. objavo.

Enkrat mesečno, recimo tretji četrtek v mesecu, od januarja do junija ter od septembra do decembra (to je 10-krat), bi bil zvečer javni voden pogovor z izbrano osebo ali skupino krajanov (ali nekdanjih krajanov, nenazadnje).

V tem okviru bi lahko izvedli tudi (morda zaključni) večer v ciklusu "prinesi 3 semedelske fotografije", ki bi jih z dovoljenjem digitalizirali in bi dobili osnovo fotoarhiva življenja v našem naselju. Obenem bi tekel pogovor o njih ...

- - -

Najbrž bomo kdaj potrebovali projektor.

Projekt bi v soglasju z udeleženci lahko posneli na video in naredili venček semedelskih intervjujev.

Povabili bi novinarje, morda bo kateri pogovor zanimiv za splošno javnost.

Po koncu uradnega dela bo manjša pogostitev za podaljšano druženje članic in članov naše skupnosti in drugih obiskovalcev.

 

 

V hladnem obdobju v Veliki dvorani Doma KS Semedela, v toplih mesecih na prostem. Mikro lokacije bi organizacijski odbor določal sproti in v dogovoru s sodelujočimi.

Enkrat mesečno, recimo tretji četrtek v mesecu, od januarja do junija ter od septembra do decembra (to je 10-krat), zvečer. V zimskem času prej, v poletnem pozneje. Po dokončnem koncu pandemije novega koronavirusa, leta 2022.

Utrjevale bi se skupnostne vezi in ustvarjala nova znanstva.

 

Vrednost projekta

5000 €