Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Javna razsvetljava ter ležeča policaja

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5

Predlog naslavlja na umiritev prometa ter varno in vidno pot pešcev. 

Predlagamo postavitev dveh ležečih policajev na cesti Marezige- Truške (od krožnega  križišča v Marezigah proti naselju Bernetiči) ter  dodatno javno razsvetljavo ob cesti. 

Ob cesti je precej hiš, kjer živijo tudi otroci in vozniki v tem predelu vozijo zelo hitro. 

 postavitev javne razsvetljave ter ležečih policajev

Na cesti med hišami s hišno številko Marezige 28a, Marezige 27a ter Marezige 27b. 

Umiritev prometa ter varna in vidna pot za pešce