Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Humana rešitev problema Nutrij

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 1

Na nutrije smo se v Kopru že navadili, srečujemo jih na Bonifiki, ob Badaševici in drugih kanalih, pri avtobusni postaji in na bregovih zatoka. Nekateri menijo, da so si Bonifiko prilastile za svoj življenjski prostor. Nutrije so nam prirasle k srcu, so postale del našega vsakdana, vendar vseeno nemoremo mimo dejstva da se nekontrolirano razmnožuejo (Samica ima na leto 2‐3 zarode, v vsakem je povprečno 4 do 5 mladičev.). Ker so dosedanje tehnike nadzora populacije nutrij dokaj barbarske (odstrel, nezakonito pobijanje, napadi psov in divjih živali) in ne omogočajo dolgoročne rešitve, je potrebno najti alternativno rešitev, ki bo ustrezna za prebivalce MOK, za živali in za okolje. 

 

Predlagam, da se uredi odlov in sterilizacija samic nutrij. Tako bi se nadziralo populacijo in onemogočalo nekontrolirano razmnoževanje. 

Populacija nutrij se bo na dolgi rok zmanjšala in te živali nebodo več predstavljale grožnjo za ekosistem. Manjše število živali bodo vrjetno tudi prebivalci MOK še bolje sprejeli.

Projekt naj bi se izvedel preko obalnega zavetišča in Veterinarsko ambulanto Koper.

Projekt bi vodil in nadziral veterinar, ki se vsaj delno spozna na življenje in razmnoževanje tovrstnih živali. Glede na obdobja rodnosti bi pripravil seznam/razpored odlova. Delavci zavetišča bi opravili postopen odlov živali, jih predali v veterinarsko oskrbo (kirirška sterilizacija + okrevanje) ter jih nato postopoma vračali v okolje.

V prvem letu bi se steriliziralo cca 50 nutrij.

Nutrije bi se lahko tudi "čipirale", da bi se lahko spremljalo njihovo žilvjenje in da se nebi podvajal odlov. 

 

Nutrija se je v MOK že zelo razširila. Projekt bi se izvajal postopoma. Začel bi se odlov v Kanal Grande in Bonifiki, nadaljeval vzdolž spodnjega toka reke Badaševice ( zeleni trikotnik pri krožišču med Tomšičevo, Cesto istrskega odreda in Cesto na Markovec) ter dalje po strugi Badaševice (pri mostičku med Šalar in Pradisolom). 

Projekt bi stekel jeseni 2020. Se nadaljeval v zimskem času, ko je rodnost nutrij manjša. 

V prvem letu bi se steriliziralo cca 50 nutrij.

Nutrije bi ostale del koprskega življenja. Predvsem se nebi več nekontrolirano razmnoževale in s tem prekomerno naseljevale. Njihova ostranitev nebi bila nasilna, ampak bi sonaravno dolgoročno lahko nadzorovali njihovo populacijo.

Vsebina Znesek z DDV
Odlov in okrevanje (cca. 50€ na živali) 2500
sterilizacija (cca. 100€ na žival)5000
Skupaj 7500

Vrednost projekta

7500 €