Participativni proračun

ureditev vasi Krkavče

Livijo Grdina  –  24. 06. 2020  –  Območje 2

Predlog zato da bi se uredilo dovozne poti z asvaltom do hiš stanovalcev ter izboljšali javno rasvetljavo v vasi in montaža ogledal na nevarnih odsekih.

Izboljšana bo vidlčjivost v nočnem času in preglednost na nevarnih delih.

Projekt naj bi se izvajal v vasi Krkavče.

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je ocenila vrednost predlaganih del na 20.000 € in ustrezno prilagodila znesek.