Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Preplastitev igrišča Hliban (Vanganel) v gumjasto podlago za športne dejavnosti

secamiei  –  10. 07. 2020  –  Območje 2

V Vanganelu (hrib Hliban) je občina zgradila 4 leta nazaj otroško igrišče, ki pa ima spodnjo podlago iz zelo slabe zemlje, trda in polna kamenja (nevarna ob padcu otroka), ko dežuje ne prepušča vode in ostanejo luže več dni. Na hribu je več kot 30 otrok ki to igrišče ne more koriščat redno zaradi navedenih težav. Igrišče se dejansko lahko koristi samo v poletnem času ko ni dežja, drugače je neuporabno.

Predlagam, da se na igrišču izravna zemlja, uredi drenažo in preplasti s gumijasto trdo podlago za športne namene. Tako bo igrišče uporabno veliko več dni v letu in se bodo otroci in tudi starejši lahko rekreirali in igrišče koristili redno (tudi po dežju in v zimskem času).

izravna zemlja, uredi drenažo in preplasti s gumijasto trdo podlago

Vanganel, na hribu Hliban.

2 do 3 tedne dela

Tako bo igrišče uporabno veliko več dni v letu in se bodo otroci in tudi starejši lahko rekreirali in igrišče koristili redno (tudi po dežju).

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je ocenila, da je vrednost predlaganega posega 20.000 €, zato je modificirala vrednost. Projekt se umesti na glasovanje.