Participativni proračun

Antični K munski vrt v Dekanih

Anonimno oddan predlog  –  10. 07. 2020  –  Območje 3

Je del športno turistične kolesarske in peš poti od Trsta-Škofij-Kolombarja in Dekanov. Obenem je del krožne poti Dekani-Škofije-Kolombar Dekani, katero zgodovinsko sloni na Antičnem izročilu kraja.

Popravilo že obstoječe poti z očiščenjem okolice obstoječih poti ter struge potoka, kjer seka pot. 

Počistiti robidovje, strojna ureditev obstoječe poti, ureditev treh prehodov čez obstoječi potok, ki seka pot, postavitev mostičkov (kovinskih z lesom), postavitev 5 klopc na poti, postavitev cevi z namenom preprečitve poplavljanja ceste.

 

 

Čiščenje zarasta in sanacija poti (549/2 in 418 k.o. Dekani) ter struge potoka. 

 

Na terenu lokacija v Dekanih od vaškega trga do slapa in čiščenje poti do LIMPOLOSa (izvir potoka).

2021-2022

Povečanje kolesarjev, pohodnikov, večja povezanost vaščanov sosednjih krajev, še posebno šolske mladine s skupnimi športno rekreativnimi programi. Pot je namenjena tudi mladini

Vrednost projekta

12000 €