Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Mladim prijazna okolica Vaškega doma Gabrovica

Dimitrij  –  10. 07. 2020  –  Območje 6
Balinišče.jpg
Balinišče.jpg

Tako otroci kot mladostniki v Gabrovici pri Črnem Kali nimajo nobenega igrišča, kjer bi se lahko igrali. Ploščad pred Vaškim domom v Gabrovici je asfaltirana in bi omogočala igre z žogo, žal pa je na zahodnem delu ploščadi višja škarpa pod katero teče hudournik.

Ob Vaškem domu je tudi zapuščeno in dotrajnano balinarsko igrišče, ki ni več uporabno.

V okviru projekta bo zgrajeno otroško igrišče na mestu kjer je sedaj odsluženo balinarsko igrišče, na zahodnem robu asfaltirane ploščadi pred Vaškim domom pa bo postavljena panelna ograja. Namesto degradiranega območja bodo otroci imeli na razpolago urejeno otroško igrišče. Na asfaltirani ploščadi bodo mogoče igre z žogo, saj bo ograja preprečila padec žoge v hudournik.

V okviru projekta bodo izvedene nasledneje aktivnosti:

  • rušitev obstoječega balinarskega igrišča
  • postavitev otroškega igrišča; v tem sklopu je predvidena postavitev 2 igralnih hišic, vključno s toboganom; postavitev gugalnice
  • ograditev igrišča
  • postavitev panelne ograje ob robu asfaltirane ploščadi

Otroško igrišče bo postavljeno na parcelah 189/2 in 191/2 KO Gabrovica, panelna ograja bo postavljena na zahodnem robu parcele 199/3 in delno po zahodnem ronu parcele 192/4 KO Gabrovica. Vse omenjene parcele so v lasti MO Koper.

Projekt bo izveden v letu 2021 oz. 2022.

S projektom bo Vaški dom Gabrovica z okolico postal urejen prostor za medsebojno druženje prebivalcev različnih starostnih skupin  Posledično bo na podlagi druženja prišlo do boljše povezanosti prebivalcev vasi, s tem pa do dviga kakovosti življenja na podeželju. Obene se bo tudi preprečilo izseljevanje (še zlasti mladih) iz podeželja.

Vrednost projekta

20000 €