Participativni proračun

Multimedijska dvorana v Vaškem domu Gabrovica

Dimitrij  –  10. 07. 2020  –  Območje 6
Multimedija
Multimedija

V celotni KS Črni Kal ni niti ene ustrezne multimedijske dvorane, kjer bi se lahko odvijala razna predavanja. O nujnosti uredutve takšne dvorane se je bilo mogoče prepričati na zboru krajanov na temo predsatvitve projekta II. tira železniške povezave med Divačo in Koprom, ki se je odvijala v Gabrovici, in kjer ni bilo mogoče ustrezno predstaviti slikovnega gradiva.

V okviru projekta se bo v zgornjem nadstropju Vaškega doa Gabrovica uredila multimedijska dvorna, ki bo omogočala razna predavanje, predstavitve ipd.

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti

  • nabava in montaža projektorja
  • nabava in montaža projekcijskega platna
  • nabava in montaža zvočne opreme
  • nabava osebnega računalnika

Projekt bo izveden v letu 2021 oz. 2022.

S projektom bomo pridobili sodobno multimedijsko dvorano, obenem se bo povečala izkoriščenost zgornjega nadstropja Vaškega doma Gabrovica.

Vsebina Znesek z DDV
nabava in montaža projektorja 1600
nabava in montaža projekcijskega platna1600
nabava osebnega računalnika 800
nabava in montaža zvočne opreme1600
Skupaj 5600

Vrednost projekta

5600 €