Participativni proračun

Obnovitev peš poti z Markovca v Koper

Anonimno oddan predlog  –  10. 07. 2020  –  Območje 1

S predlogom želimo občanom ponuditi večjo možnost mobilnosti med Markovcem in centrom Kopra z uporabo že obstoječih peš poti, ki potekajo z Markovca preko Semedele do Semedelske ceste. Te poti so večinoma v senci in ponujajo krasen sprehod ter najkrajšo možno pot. Žal pa so danes na poti z Markovca po Kraljevi ulici, mimo bivše picerije Rio, preko Erjavčeve ulice do bivših Slavnikovih garaž dotrajane, stopnišča nevarna, pločniki poškodovani in preozki, predvem pa ne omogočajo prehajanje ljudem z omejeno mobilnostjo (z otroškimi vozički, starješim, invalidom). 

Predlagamo obnovo omenenjnih peš poti in stopnišč (z Markovca po Kraljevi ulici, mimo bivše picerije Rio, preko Erjavčeve ulice do bivših Slavnikovih garaž) tako, da bodo poleg obnove in varnejšega prehajanja omogočale tudi večjo mobilnost (vozički, invalidi ipd.).

Prejekt se izvede s temeljito gradbeno sanacijo in izgradnjo klančin, kjer teren to omogoča.

- Kraljeva ulica (razširitev pločnika) 

- del Erjavčeve ulice  med Kraljevo in Novo ulico (razširitev pločnika)

- od bivše picerije Rio, preko Erjavčeve in Nove ulice ulice, do Stritarjeve ulice (obnova stopnišč, sanacija poti in izgradnja klančin)

- postavitev dodatne javne osvetlitve na omenjenih ulicah

leto 2020/2021

Izvedba projetka omogoča izboljšano mobilnost za prebivalce naselij Markovec, Semedela in Olmo, kot tudi za ostale prebivalce, ki to pot že uporabljajo. Izboljšava pešaške infrastrukture primestnega območja bo spodbujala pešaški promet, pripomogla k izboljševanju trajnostne mobilnosti, ima pa lahko tudi pozitivne ekološke posledice.

Vrednost projekta

20000 €

Predvidena izvedba dela do vrednosti 20.000 €.