Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Sanacija vodnega zajetja

Miklavčič Mirjan  –  10. 07. 2020  –  Območje 6

Puščanje ter dotrajajanost bazena

Pravočasna sanacija

Obnovitev zidov in dna bazena

V Rakitovcu pri vodnem rezervaru starega vodovoda

V poletnih mesecih

Bazen bi bil med poletjem uporaben tudi za kopanje, seveda glavni namen pa kot zajetje za helikoptersko gašenje.

Vsebina Znesek z DDV
20000
Skupaj 20000